Monday, December 11, 2006

હતા અજાણ

હતા અજાણ રેખાઓથી....
ને એમા કથિત ભવિષ્ય-કથન થી ....
હથેળી ત્યાં સુધી હુંફાળી હતી....

હતા અજાણ કર્મ-કાંડથી....
ને એમ ફલીત ફળ-કથનથી....
મુખાકૃતી ત્યાં સુધી પુલકિત હતી....

હતા અજાણ ગણિત-ગમ્મતથી....
ને એમા આંકેલા આંક્ડાઓથી....
ટેરવે ત્યાં સુધી નીરજન્તા હતી....

હતા અજાણ દુનિયાદારીથી....
ને એમા અટવાયેલ કઠિનાઇથી....
સ્વાસમાં ત્યા સુધિ નિર્મલતા હતી....

હતા અજાણ ધજા-ધરમથી....
ને એમાં ભરેલા ભેદ-ભરમથી....
જીંદગીમાં ત્યા સુધી પ્રસનતા હતી....

હતા અજાણ આભ મંડળથી....
ને એમા દર્શાવેલા નક્ષત્રોથી....
કદિ ત્યા સુધી પારદર્શક હતી....

હતા અજાણ ફુલ્-ફોરમથી....
ને એમા ચુભતા કાંટાઓથી....
પગદંડી ત્યા સુધી મુલાયમ હતી....

હતા અજાણ દિશાઓથી....
ને એમા છુપાયેલા ભુત-ભવિષ્યથી....
સર્જનમાં ત્યા સુધી સરલતા હતી....

-------------
શર્મિલી - દુબઇ

1 comment:

naraj said...

exellent.........keep it up

Free Website